• ЕИК/ПИК:204537373
 • Дейност: Услуги
 • Местоположение:София
 • Име на фирмата на латиница:BUDGY LTD
 • Адрес в Sellers.bg:BUDGY.sellers.bg
 • Категория:Авиационна техника
 • Адрес:УЛ.йОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВ 16
 • Телефон:0899367680
 • E-mail:office@mybudgy.com

БЪДЖИ ООД
 • Град: София
 • Адрес: УЛ.йОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВ 16
 • Телефон/и: 0899367680,
 • E-mail: office@mybudgy.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: office@mybudgy.com

Kauzi.bg logo